פרויקטים בביצוע

30

יח"ד

פרויקט טלשיר NY – דרך יבנה

הדמיות

אסיפות כלליות

 

תהליך ביצוע

 

ביקור ראש העיר לקראת טופס 4