פרויקטים בביצוע

74

יח"ד

 

מכון וייצמן – שכונת המדענים החדשה – פרוייקט שמ"ח

 

הדמיות

אסיפות כלליות

 

חתימה על הסכם קבלן

 

 

הנחת אבן פינה

 

אסיפה כללית 4.12.22

תמונות מהאתר 1.8.23