טלשיר הוקמה ב-2009 ע"י שמשון באום וג'אן הנרי גוגנהיים,

אשר החליטו לעזוב קריירה מצליחה בתחום הבנקאות בישראל לטובת חזון משותף:

שמשי באום

מנכ"ל

שמשון באום שימש כסמנכ"ל בנק אדנים מקבוצת מזרחי-טפחות ומנהל תחום האשראי.

ג’אן הנרי גוגנהיים

מנכ"ל

ג’אן הנרי גוגנהיים שימש כמנהל מרחב ירושלים ומנהל תחום תושבי חוץ בבנק אדנים מקבוצת בנק מזרחי-טפחות.

אליה סבתי

מנהלת משרד