Entries by admin

טלשיר NY – האסיפה הכללית המייסדת התקיימה השבוע

השבוע התקיימה ישיבת נציגות מייסדת של פרויקט טלשיר NY. האסיפה הייתה ההזדמנות הראשונה לכלל חברי הקבוצה להכיר את שכניהם לעתיד. לו"ז הפרויקט הוצג לחברים ונבחרו חברי נציגות לפרויקט. אנו מברכים את חברי הנציגות שנבחרו ומאחלים לכולם הרבה הצלחה מהלך הפרויקט.