טלשיר NY – אושר נוהל החלוקה של החניות והמחסנים

שאסיפה הכללית שהתקיימה ב-14.11.21, אושר נוהל החלוקה של החניות והמחסנים "פה אחד".

נעדכן את חברי הקבוצה במועד לביקור בשטח, לפני ביצוע החלוקה.