מכון ויצמן למדע – שכונת המדענים החדשה

74

יח"ד

שכונת שמ"ח – שכונת המדענים החדשה

פרויקט בניהול חברת טלשיר

מכון ויצמן למדע, רחובות

44 יח"ד דו-משפחתיות

30 יח"ד בבניה רוויה

ערב ההגרלה – 2.6.19

חתימה על הסכם קבלן

הנחת אבן פינה

אסיפה כללית 4.12.22

תמונות מהאתר 29.12.22

תמונות מהאתר 1.12.23

פותחים שנה 1.2024

סיור הבנק המלווה בפרויקט 21.1.24