מכון ויצמן למדע – שכונת המדענים החדשה

74

יח"ד

שכונת שמ"ח – שכונת המדענים החדשה

פרויקט בניהול חברת טלשיר

מכון ויצמן למדע, נס ציונה

44 יח"ד דו-משפחתיות

30 יח"ד בבניה רוויה

ערב ההגרלה – 2.6.19