פרויקטים בביצוע

פרויקט שמ"ח – שכונת המדענים החדשה

מכון ויצמן
74 יח"ד